"Poznaj Śląskie Smaki"

Data dodania: 21 października 2013
"Poznaj Śląskie Smaki"

REGULAMIN KONKURSU "POZNAJ ŚLĄSKIE SMAKI”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Śląska Organizacja Turystyczna, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000196452, zwana dalej „Organizatorem"

2. Adres Organizatora: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29.

3. Adres e-mail, poprzez który Organizator udziela informacji na temat konkursu: poczta@slaskiesmaki.pl.

4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.slaskiesmaki.pl.

 

§ 2. Cele 

Celem konkursu jest zachęcenie do skorzystania z oferty obiektów znajdujących się na Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki” i do czynnego zwiedzania atrakcji turystycznych oraz poznawania kulinarnych tradycji regionu.

 

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs polega na zebraniu co najmniej 7 pieczątek w 30 lokalach, tworzących Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu regulaminu, w miejscu wyznaczonym na ulotce promocyjnej „Poznaj Śląskie Smaki”.

2. Lokale, które biorą udział w konkursie:

Browar Czenstochovia, ul. Korczaka 14, Częstochowa, www.czenstochovia.pl, tel. 34 365 19 35

Restauracja Pod Ratuszem, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45, Częstochowa, www.restauracjapodratuszem.eu, tel. 516 032 037, 501 501 264

Smażalnia pod Lasem, ul. Leśna 10, Sygontka, www.smazalnia-podlasem.pl, tel. 604-38-11-63

Zajazd Hetman, Lgota Murowana 29c, Kroczyce k. Zawiercia, www.zajazdhetman.pl, tel. 34 315 20 58

Restauracja Hotelu Villa Verde Congress & Spa, ul. Mrzygłocka 273, Zawiercie, www.villaverde.pl, tel. 32 670 38 00

Restauracja Pod Platanami, ul. Księżoleśna 1, Wilkowice k. Zbrosławic, www.podplatanami.eu, tel. 32 750 44 44

Restauracja Szyb Maciej, ul. Srebrna 6, Zabrze, www.szybmaciej.pl, tel. 32 323 14 75

Restauracja sunlight Angelo Hotel Katowice****, ul. Sokolska 24, Katowice, www.vi-hotels.com/pl/angelo-katowice, tel. 32 783 81 56

Restauracja Kuchnia Otwarta Hotelu Best Western Katowice ****, ul. Bytkowska 1A, Katowice, www.kuchniaotwarta.eu, tel. 32 721 11

Restauracja Moodro, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice, www.moodro.pl, tel. 795 559 302

Restauracja Dwór Bismarcka, ul. Oświęcimska 29, Mysłowice, www.dworbismarcka.pl, tel. 32 223 17 49

Cukiernia Cichoń, ul. Zamkowa 6, Ornontowice, www.cukierniacichon.pl, tel. 32 336 12 47

Zajazd Kasztelański, ul. Piastowska 29, Orzesze, www.kasztelanski.pl, tel. 32 221 26 93, 661 432 057

Restauracja Pod Prosiakiem, ul. Armii Krajowej 105A, Tychy, www.podprosiakiem.pl, tel. 32 328 66 06, 502 545 967

Restauracja Enklawa, ul. Katowicka 198, Tychy, www.enklawa.com.pl, tel. 32 329 83 42

Restauracja Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Stodoły, ul. Cisowa 2, Rybnik, www.stodoly.pl, tel. 32 739 16 20

Restauracja Hotelu Spa Laskowo***, ul. Raciborska 62, 47-430 Jankowice k. Rud, www.laskowo.pl, tel. 32 74 62 900

Restauracja Rączka Gotuje, ul. Wyszyńskiego 50, Wodzisław Śląski, www.raczkarestauracja.pl, tel. 32 44 022 08

Restauracja Smak Regionu, ul. Katowicka 15, Pawłowice Śląskie (trasa Wisła-Katowice), www.smakregionu.com, tel. 32 441 84 51

Restauracja Zacisze, ul. Ofiar Faszyzmu 4, Pszczyna-Brzeźce, www.restauracjazacisze.eu, tel. 32 212 03 47

Karczma Wiejska, ul. Żubrów 112, Jankowice k. Pszczyny, www.karczmawiejska.pl, tel. 32 447 18 82

Restauracja Kameralna, Hotel Piaskowy, ul. Piechurów 3, Pszczyna, www.restauracjakameralna.pl, tel. 502 770 484

Restauracja Frykówka, Rynek 3, Pszczyna, www.frykowka.pl, tel. 32 449 00 20 w. 18

Warownia Rycerzy Pszczyńskich, ul. Bielska 50, Pszczyna (trasa Katowice-Bielsko), www.warownia.com.pl, tel. 32 215 01 18

Karczma Rogata, ul. Leszczyńska 40, Bielsko-Biała, www.rogata.pl, tel. 33 810 00 98

Restauracja Korbasowy Dwór, ul. Hażlaska 135, Cieszyn, www.korbasowydwor.pl, tel. 33 857 72 73

Restauracja Liburnia, Hotel Liburnia, ul. Liburnia 10, Cieszyn, www.liburniahotel.pl, tel. 33 852 29 92

Restauracja Stara Karczma, Rynek 12, Jeleśnia, www.starakarczma.eu, tel. 33 863 60 13

 

3. Dokładne dane teleadresowe lokali, w których można zdobyć pieczątkę, znajdują się na stronie www.slaskiesmaki.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych lokali.

4. Pieczątki należy zbierać w wyznaczonym na ulotce „Poznaj Śląskie Smaki” miejscu. Po wypełnieniu strona z pieczątkami stanowi kupon konkursowy. 

5. Ulotkę „Poznaj Śląskie Smaki” można otrzymać w lokalach, biorących udział w konkursie, w biurze Organizatora oraz w punktach informacji turystycznej, działających w miejscowością, w których znajdują się lokale Szlaku Kulinarnego (wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej www.silesia.travel / informacja turystyczna) na targach turystycznych, w których wystawcą jest Śląska Organizacja Turystyczna. Można ją również pobrać ze strony www.slaskiesmaki.pl (zakładka konkurs „Poznaj Śląskie Smaki”).

 

§ 4.Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych. 

2. Każdy uczestnik konkursu posiada swoją ulotkę „Poznaj Śląskie Smaki”, która uprawnia go do udziału w konkursie. Tylna strona ulotki „Poznaj Śląskie Smaki” po wypełnieniu jej pieczątkami stanowi kupon konkursowy. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, muszą dołączyć do kuponu pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie oryginału ulotki „Poznaj Śląskie Smaki” z przybitymi minimum siedmioma (7) pieczątkami uzyskanymi po nabyciu w lokalach dań z polecanego przez Śląską Organizację Turystyczną menu „Śląskie Smaki” wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym.

4. Uczestnik może przesłać jeden kupon konkursowy i przysługuje mu tylko jedna nagroda w trakcie trwania konkursu. 

5. Kupon konkursowy należy przesłać listem poleconym na adres: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-080 Katowice z dopiskiem „Poznaj Śląskie Smaki” w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do odwołania.

6. Nagrodą w konkursie są materiały promocyjne Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”, m. in. wydawnictwo „Zbiór przepisów potraw regionalnych województwa śląskiego”, torby na zakupy, czy publikacje promocyjne województwa śląskiego. Ilość nagród jest ograniczona.

 

§ 5. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Śląska Organizacja Turystyczna.

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem przyznania nagród w Konkursie.

4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, co jednak jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu tj. 22 marca 2013 r. i obowiązuje do czasu jego odwołania.     


Do pobrania

Ulotka do pobrania