Śląskie Smaki - Działania promocyjne szlaku

Data dodania: 23 października 2013
Działania promocyjne szlaku

DZIAŁANIA PROMOCYJNE


Od początku istnienia Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki” znaczna część aktywności skupiona została na promocji tego produktu. W działaniach marketingowych wykorzystuje się różne elementy.


SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ jako jednolity system logotypów i zasad ich implementacji

 

 


ŚLĄSKIE SMAKI - znak towarowy słowno-graficzny nr 256769 został zastrzeżony 16 maja 2012 roku w Urzędzie Patentowym RP na rzecz Województwa Śląskiego


FESTIWAL ŚLĄSKIE SMAKI www.slaskiesmaki.pl - znak towarowy słowno-graficzny nr 256768 został zastrzeżony 16 maja 2012 roku w Urzędzie Patentowym RP na rzecz Województwa Śląskiego


SERWIS INTERNETOWY dostępny pod adresem www.slaskiesmaki.pl, zawierający w swoich ramach FESTIWAL ŚLĄSKIE SMAKI


FANPAGE NA FACEBOOKU czyli największa sieć społecznościowa dla pasjonatów kulinarnego dziedzictwa


SYSTEM OZNACZENIA RESTAURACJI składający się z tablic informacyjnych, tabliczek-certyfikatów przynależności do SZLAKU KULINARNEGO ŚLĄSKIE SMAKI

 

MATERIAŁY DRUKOWANE obejmują przewodnik w języku polskim i angielskim (w lokalach na Szlaku Kulinarnym, na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, w punktach Ślaskiego Systemu Informacji Turystycznej) , mapę SZLAKU KULINARNEGO oraz paszport pieczątkowy, związany z konkursem „Poznaj Śląskie Smaki”. 

                 

 

FILM PROMOCYJNY SZLAKU KULINARNEGO w serwisie YouTube oraz reklamy w mediach: telewizji i Internecie

 

CYKL PROGRAMÓW „RĄCZKA GOTUJE NA SZLAKU KULINARNYM ŚLĄSKIE SMAKI” w TVP3 KATOWICEPUBLIKACJE PRASOWE w dziennikach, czasopismach, wydawnictwach specjalistycznych, serwisach reklamowych

      

 

   

PREZENTACJE SZLAKU KULINARNEGO na imprezach targowych, wystawienniczych i promocyjnych oraz konferencjach

Stoisko promocyjne SZLAKU KULINARNEGO ŚLASKIE SMAKI podczas Międzynarodowych Targów Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017, w dniach 31.03-2.04.2017 w Katowicach.

 

WIZYTY STUDYJNE dla blogerów, dziennikarzy, specjalistów i touroperatorów, polskich i zagranicznych

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA z dziennikarzami, touroperatorami i blogerami

 

PROMOCYJNE EVENTY - rozwój FESTIWALU SLĄSKIE SMAKI

 

     Bardzo ważne są również działania mające na celu rozwój istniejącej oferty restauracji stojących na Szlaku Kulinarnym. Prowadzone są w dalszym ciągu audyty wszystkich lokali w celu podnoszenia standardów jakości potraw i serwisu. Przeprowadzono również szkolenia i warsztaty dla właścicieli i pracowników obiektów.