Album dla Drewnianykościół pw. św. Józefa w Istebnej-Mlaskawce