Wyszukiwarka
Liczba elementów: 3
Pałac w Chałupkach, znajdujący się 300 m. od mostu granicznego na Odrze, od wieków stanowi dominantę miejscowości, będącej niegdyś częścią Bogumina (dzisiejszy Bohumin w republice Czeskiej). Dzisiejszy kształt obiektu to wynik przebudowy dokonanej na przełomie XVIII i XIX w., która nadała mu kształt barokowy. Jednak zachował także elementy wcześniejsze. Pierwsze pisemne informacje o budowli pochodzą z roku 1373, choć jej początki sięgają wieku XIII. Pierwotnie budowla stanowiła typowy dla średniowiecza obronny zamek, który strzec miał przeprawy przez Odrę. Właścicielami jego byli książęta raciborsko-opawscy, później zaś – na początku XVI wieku - stał się on własnością margrabiego Jerzego Hohenzollerna, który w obliczu zagrożenia tureckiego przebudował go. Przechodzący kilkakrotnie z rąk do rąk obiekt znalazł się w latach 20-tych XVII w. w rękach rodu Henckel von Donnersmarck. Rodzina ta założyła park, a na przełomie XVIII i XIX w. dokonała przebudowy zamku, któremu nadano dzisiejszy barokowy kształt z mansardowym dachem i wieżą. Warto wspomnieć, że od 1742 r. główna część Bogumina znalazła się w Austrii, po drugiej stronie Odry, zaś sam pałac - w Prusach. Na początku XIX w. pałac stał się własnością Lichnowskich, a w 1846 roku kupiony został przez Salomona von Rotszylda. Był on bankierem, założycielem wiedeńskiego oddziału banku Rotszyldów. Został nobilitowany do godności barona przez Franciszka II Habsburga. Inwestował w nieruchomości i sztukę, a także był filantropem. Słynna rodzina żydowskich bankierów, za czasów której na początku XX w. dokonano przebudowy obiektu, posiadała rezydencję do 1936 r. Ponieważ Chałupki znajdowały się na terenie Niemiec, władze hitlerowskie odebrały Rotszyldom pałac, przekazując go baronowej von Kirchen und Pancken. W czasach PRL pusty i niszczejący początkowo (przez trzy dekady) obiekt, w latach 70. doczekał się wreszcie remontu, a w latach 80. umieszczono w nim hotel. Obecnie stanowi on własność gminy, wydzierżawioną prywatnej osobie. Znajduje się tu hotel, restauracja i dom przyjęć.
Pałac w Chałupkach, znajdujący się 300 m. od mostu granicznego na Odrze, od wieków stanowi dominantę miejscowości, będącej niegdyś częścią Bogumina (dzisiejszy Bohumin w republice Czeskiej). Dzisiejszy kształt obiektu to wynik przebudowy dokonanej na przełomie XVIII i XIX w., która nadała mu kształt barokowy. Jednak zachował także elementy wcześniejsze. Pierwsze pisemne informacje o budowli pochodzą z roku 1373, choć jej początki sięgają wieku XIII. Pierwotnie budowla stanowiła typowy dla średniowiecza obronny zamek, który strzec miał przeprawy przez Odrę. Właścicielami jego byli książęta raciborsko-opawscy, później zaś – na początku XVI wieku - stał się on własnością margrabiego Jerzego Hohenzollerna, który w obliczu zagrożenia tureckiego przebudował go. Przechodzący kilkakrotnie z rąk do rąk obiekt znalazł się w latach 20-tych XVII w. w rękach rodu Henckel von Donnersmarck. Rodzina ta założyła park, a na przełomie XVIII i XIX w. dokonała przebudowy zamku, któremu nadano dzisiejszy barokowy kształt z mansardowym dachem i wieżą. Warto wspomnieć, że od 1742 r. główna część Bogumina znalazła się w Austrii, po drugiej stronie Odry, zaś sam pałac - w Prusach. Na początku XIX w. pałac stał się własnością Lichnowskich, a w 1846 roku kupiony został przez Salomona von Rotszylda. Był on bankierem, założycielem wiedeńskiego oddziału banku Rotszyldów. Został nobilitowany do godności barona przez Franciszka II Habsburga. Inwestował w nieruchomości i sztukę, a także był filantropem. Słynna rodzina żydowskich bankierów, za czasów której na początku XX w. dokonano przebudowy obiektu, posiadała rezydencję do 1936 r. Ponieważ Chałupki znajdowały się na terenie Niemiec, władze hitlerowskie odebrały Rotszyldom pałac, przekazując go baronowej von Kirchen und Pancken. W czasach PRL pusty i niszczejący początkowo (przez trzy dekady) obiekt, w latach 70. doczekał się wreszcie remontu, a w latach 80. umieszczono w nim hotel. Obecnie stanowi on własność gminy, wydzierżawioną prywatnej osobie. Znajduje się tu hotel, restauracja i dom przyjęć.
Pałac w Chałupkach, znajdujący się 300 m. od mostu granicznego na Odrze, od wieków stanowi dominantę miejscowości, będącej niegdyś częścią Bogumina (dzisiejszy Bohumin w republice Czeskiej). Dzisiejszy kształt obiektu to wynik przebudowy dokonanej na przełomie XVIII i XIX w., która nadała mu kształt barokowy. Jednak zachował także elementy wcześniejsze. Pierwsze pisemne informacje o budowli pochodzą z roku 1373, choć jej początki sięgają wieku XIII. Pierwotnie budowla stanowiła typowy dla średniowiecza obronny zamek, który strzec miał przeprawy przez Odrę. Właścicielami jego byli książęta raciborsko-opawscy, później zaś – na początku XVI wieku - stał się on własnością margrabiego Jerzego Hohenzollerna, który w obliczu zagrożenia tureckiego przebudował go. Przechodzący kilkakrotnie z rąk do rąk obiekt znalazł się w latach 20-tych XVII w. w rękach rodu Henckel von Donnersmarck. Rodzina ta założyła park, a na przełomie XVIII i XIX w. dokonała przebudowy zamku, któremu nadano dzisiejszy barokowy kształt z mansardowym dachem i wieżą. Warto wspomnieć, że od 1742 r. główna część Bogumina znalazła się w Austrii, po drugiej stronie Odry, zaś sam pałac - w Prusach. Na początku XIX w. pałac stał się własnością Lichnowskich, a w 1846 roku kupiony został przez Salomona von Rotszylda. Był on bankierem, założycielem wiedeńskiego oddziału banku Rotszyldów. Został nobilitowany do godności barona przez Franciszka II Habsburga. Inwestował w nieruchomości i sztukę, a także był filantropem. Słynna rodzina żydowskich bankierów, za czasów której na początku XX w. dokonano przebudowy obiektu, posiadała rezydencję do 1936 r. Ponieważ Chałupki znajdowały się na terenie Niemiec, władze hitlerowskie odebrały Rotszyldom pałac, przekazując go baronowej von Kirchen und Pancken. W czasach PRL pusty i niszczejący początkowo (przez trzy dekady) obiekt, w latach 70. doczekał się wreszcie remontu, a w latach 80. umieszczono w nim hotel. Obecnie stanowi on własność gminy, wydzierżawioną prywatnej osobie. Znajduje się tu hotel, restauracja i dom przyjęć.