Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)